Instrukcja obsługi online programu WaCaDe
do projektowania mebli

Program do projektowania mebli

W poradniku omówimy wszelkie funkcjonalności programu WaCaDe aby każdy użytkownik miał pełna wiedzę o funkcjonalności aplikacji, obsłudze i możliwościach oprogramowania.
Ekran do pracy podzielony został na część lewą - kolumnę z przyciskami do projektowania elementów korpusu na zewnątrz, elem. wewnętrzne, czytelne menu górne oraz po prawej wymiary Korpusu i Sceny. Przyciski funkcyjne np. ruchu korpusem po scenie jak i ruchem samej sceny, przycisk trybu 2D -> 3D czy zrzutu ekranu. Po prawej na dole umieszczono Materiały i Bazę modeli. Poniżej kolejno omówimy szczegółowo każdą z funkcji. Instrukcja obsługi programu w PDF

Menu BOK

Funkcja umożliwiająca wstawienie boków, przymyków i odsunięć tzw. blend do projektu. Dodanie elem. poprzez zaznaczenie checkbox'a a dwukrotne kliknięcie w okno po prawej od checkbox'a umożliwia wpisanie głębokości innej niż ustawiona głębokość korpusu np. przy meblach skośnych z tyłu. Kolejne 2x kliknięcie przywraca wartość głębokości korpusu.
"Przymyk" dodawany jest o głębokości odsunięcia na system drzwi i jest to listwa od podłogi szafy do obniżenia. Istnieje możliwość wpisania wartości głębokości z klawiatury wówczas system nie sprawdza poprawności wyliczeń i kolizji z np. wnętrzem - np. pawlaczem, półkami. Dowiedz się więcej

Menu PODŁOGA

Dodanie podłogi na pełną głębokość w szafie po zaznaczeniu chceckbox'a, zmiana głębokości odbywa się poprzez kliknięcie pojawiający się obok po prawej [auto] i wpisanie głębokości np. 8.5cm aby mieć tylko listwę pod szynę drzwi. Grubość płyty jest standardowa 1.8cm ale można ją zmienić. Odsunięcie (cokolik) - możliwe wpisanie wartości dopiero gdy jest dodana podłoga w szafie.Dowiedz się więcej

Menu GÓRA KORPUSU

Płyta przykrywająca mebel. Mamy tu 2 opcje Dach / wieniec górny - płyta przykrywająca szkielet - dodanie Dachu skraca bok o grubość tej płyty i odsunięcia (cokołu). Odhaczanie chceckbox'a Obniżenie wewnętrz boków - płyta jest dosuwana do BOKU i nie jest on skracany.
W każdej opcji PRZYMYK jest zawsze skracany o grubość płyty prykrywającej mebel i cokolika. Opcja ręcznej zmiany grubości płyty i głębokości aby np. dodać tylko pod górny TOR drzwi suwanych. Dowiedz się więcej

Menu TYŁ

Wstawienie tyłu tzw. plecków do mebla wykonywane jest poprzez zaznaczenie całego korpusu bądź modułu czy sekcji a następnie poprzez komendę Wstaw tył, w projektowanym meblu jest dodawany elem. odpowiadający szerokości i wysokości zakrywanej powierzchni (obrazowana wielkość formatki jako Wymiary zaznaczenia). W kolumne Zapas poprzez 2x kliknięcie wprowadza się wartość jaką ma przykrywać tył przylegające formatki pionowe i poziome. Kolejna kolumna Wymiar formatki umożliwia wpisanie konkretnego wymiaru elementu tyłu. Dowiedz się więcej

Menu DRZWI SUWANE

W menu określamy w kolumnach kolejno od lewej:
szerokość ramki / zakładki drzwi przesuwanych. Luz technologiczny konstrukcyjny na wysokość drzwi. Ilość drzwi. Pozycję na torze przód lub tył.
Kolejne kolumny to wyliczona przez app wysokość i szerokość drzwi, poprzez 2x kliknięcie istnieje ręcznie wymusić wymiar drzwi do produkcji. Następna pozycja to wybór koloru profili. Przycisk podziałów poziomych oraz ich pozycja wys. wyliczana od dołu drzwi - wys. podziału; lewa | środek | prawa
Przycisk podziałów pionowych oraz ich pozycja wys. wyliczana od lewej krawędzi drzwi - wys. podziału; dół | środek | góra
Z prawej Odsunięcie od systemu można wykorzystać w sytuacji gdy zmienimy ręcznie szer. wszystkich drzwi i przesunąć je w prawo od lewej strony korpusu. Na dole wprowadzamy Nazwę profili / systemu jaki ma być na generowany raportach. Dowiedz się więcej

Menu DRZWI UCHYLNE

Określamy Typ drzwi Nakładane na boki, dach, podłogę lub Wpuszczane montowane między boki, dach, podłogę. Następnie wybieramy Rodzaj drzwi i kierunek uchylania. Przycisk Obróć słoje umożliwia zmianę o 90° usłojenia. W kolumnach Luz na szer. i wys. decydujemy o ile drzwi mają być mniejsze od zakrywanej powierzchni a szer i wys. wyliczona pokazuje wymiary obliczonej formaki drzwi. Dowiedz się więcej

CHECKBOX

W tej kolumny pracujemy gdy app jest w trybie widoku 3D.
Wpisanie w pole obok ikony odsunięcia na system drzwi na przykładzie 8.5cm określa tzw. bufor na system (szer. toru), jest to jednocześnie głęb. listwy przymykowej ujmowana w raportach i odległość o jaką cofnięte wgłąb szafy są elem. wewnętrzne.
Obok ikony z widokiem półki pawlaczowej wyświetlana w dolnym polu wysokość ścianki działowej (odległość od podłogi szafy i cokolika do dolnej wys. pawlacza) a na górze odległość od górnej części półki pawlaczowej do sufitu lub obniżenia jeśli takowe zaprojektowano. Wpisując wartości z klawiatury można ręcznie zmienić te wartości a kliknięcie w przycisk otwiera menu kontekstowe pawlacza. Dowiedz się więcej

Menu elem. wewn

Nowe funkcjonalności w naszych video poradnikach; Dowiedz się więcej

Uprościj sobie pracę już teraz!