Możliwości

mockup

Regulamin WaCaDe Wardrobe Cabinet Designing
Przesłane poprzez strony serwisów www.WaCaDe.com pytania, komentarze, dane z formularza kontaktowego i/lub inne dane od użytkowników online, użytkownicy zgadzają się i mogą udostępniać dane osobowe np. imię, nazwisko nr telefonu, adres pocztowy lub/i e-mail, Właścicielowi serwisu jak i firmom partnerskim a także w celach marketingowych itp. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). "ZHU Piotr Goryniak szafy przesuwne zabudowy garderoby" nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisów, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu. Wyłączenie odpowiedzialnościi informacje zawarte na stronach www.WaCaDe.com są przedstawione wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC. Zainteresowanych prosimy o kontakt z ZHU Piotr Goryniak w celu uzyskania szczegółowych informacji, ponadto firma nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych firm trzecich wskazywanych w w/w serwisach. Dane i informacje zawarte w na stronach serwisów służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które "ZHU Piotr Goryniak" uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą firmy i nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych serwisach informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisów. Firma zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie i oprogramowaniu ponosi sam użytkownik. "ZHU Piotr Goryniak" nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w serwisów jak i oprogramowania a użytkownik sam zabezpieczy swoje urządzenia itp. Polityka cookies Dotyczy plików cookie i odnosi się do stron internetowych firmy "ZHU Piotr Goryniak szafy przesuwne zabudowy garderoby". Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, - utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" oraz "stałe". Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy Panią/Pana poinformować, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "ZHU Piotr Goryniak szafy przesuwne zabudowy garderoby" Luboń Długa 6, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień na podstawie zawieranych umów (sprzedaży, zlecenia, świadczenia usług, dostawy) oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie, 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy oraz art.6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy partnerskie i konieczne do realizacji zlecenia wykonania projektu szafy wnękowej garderoby na zamówieni i drzwi przesuwnych na wymiar, 5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm, 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia), 8) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.